Χηµ. Σύνθεση / Μηχ. ιδιότητες Εκτύπωση
Προϊόντα - Θειούχα

 

ΘΕΙΟΥΧΑ - DIN 11SMn30 (9SMn28) - WNR. 1,0715

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

C

Si

Mn

P

S

%

%

%

?%

%

? 0,15

? 0,05

0,90 - 1,30

0,100

0,24 - 0,32

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ HB

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

10mm

11-16mm

17-40mm

41-63mm

10mm

11-16mm

17-40mm

41-63mm

170

170

159

159

380-570

380-570

380-570

380-570