Τετράγωνα Εκτύπωση
Προϊόντα - Μολυβδούχα

molybdoyxa-tetr

Κωδικός Περιγραφή είδους
01-03-000600 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 6 ΧΙΛ
01-03-000700 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 7 ΧΙΛ
01-03-000800 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 8 ΧΙΛ
01-03-000900 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 9 ΧΙΛ
01-03-001000 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 10 ΧΙΛ
01-03-001200 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 12 ΧΙΛ
01-03-001300 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 13 ΧΙΛ
01-03-001400 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 14 ΧΙΛ
01-03-001600 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 16 ΧΙΛ
01-03-001800 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 18 ΧΙΛ
01-03-002000 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 20 ΧΙΛ
01-03-002200 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 22 ΧΙΛ
01-03-002500 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 25 ΧΙΛ
01-03-003000 ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΣ ΧΑΛ. 11SMnPb37 ΤΕΤΡ. 30 ΧΙΛ