Χηµ. Σύνθεση / Μηχ. ιδιότητες Εκτύπωση
Προϊόντα - Μολυβδούχα

 

ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ - DIN 11SMnPb37 (9SMnPb36) - W.nr. 1.0737

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 


 


C

Si

Mn

P

S

Pb

 


 


%

%

%

≤%

%

%

 


 


≤0,15

≤0,05

1,00 - 1,50

0,100

0,32 - 0,40

0,15 - 0,30

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ HB

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ

10mm

11-16mm

17-40mm

41-63mm

10mm

11-16mm

17-40mm

41-63mm

174

174

163

159

390-590

390-580

380-550

370-540